Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

HIDDEN FOODS

Project ID: 639286
Źródło dofinansowania

Plant foods in Palaeolithic and Mesolithic societies of SE Europe and Italy

Od 2015-07-01 do 2020-07-01, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 499 856

Wkład UE:

EUR 1 499 856

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
United Kingdom

Wkład UE: EUR 1 499 856


United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
United Kingdom

Wkład UE: EUR 1 499 856


United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 197843 / Ostatnia aktualizacja: 2015-07-13