Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

AUDADAPT

Project ID: 646696
Źródło dofinansowania

The listening challenge: How ageing brains adapt

Od 2016-01-01 do 2020-12-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 967 000

Wkład UE:

EUR 1 967 000

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-COG - Consolidator Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITAT ZU LUBECK
Germany

Wkład UE: EUR 1 967 000


RATZEBURGER ALLEE 160
23538 LUBECK
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

UNIVERSITAT ZU LUBECK
Germany

Wkład UE: EUR 1 967 000


RATZEBURGER ALLEE 160
23538 LUBECK
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 197855 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-17