Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

DesignerPores

Project ID: 647144
Źródło dofinansowania

Understanding and Designing Novel NanoPores

Od 2015-07-01 do 2020-06-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 936 431

Wkład UE:

EUR 1 936 431

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-COG - Consolidator Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
United Kingdom

Wkład UE: EUR 1 936 431


TRINITY LANE THE OLD SCHOOLS
CB2 1TN CAMBRIDGE
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
United Kingdom

Wkład UE: EUR 1 936 431


TRINITY LANE THE OLD SCHOOLS
CB2 1TN CAMBRIDGE
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 197856 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-17