Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

DIVI

Project ID: 647771
Źródło dofinansowania

Direct Visualization of Light-Driven Atomic-Scale Carrier Dynamics in Space and Time

Od 2015-08-01 do 2020-07-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 992 083

Wkład UE:

EUR 1 992 083

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-COG - Consolidator Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN
Germany

Wkład UE: EUR 1 992 083


Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN
Germany

Wkład UE: EUR 1 992 083


Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 197864 / Ostatnia aktualizacja: 2016-04-14