Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

EXCHANGE

Project ID: 648608
Źródło dofinansowania

Forensic Geneticists and the Transnational Exchange of DNA data in the EU: Engaging Science with Social Control, Citizenship and Democracy

Od 2015-10-01 do 2020-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 838 150

Wkład UE:

EUR 1 838 150

Kraj koordynujący:

Portugal

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-COG - Consolidator Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS
Portugal

Wkład UE: EUR 1 838 150


COLEGIO S JERONIMO PRACA D DINIS
3000 995 COIMBRA
Portugal
Activity type: Research Organisations

Beneficjenci

CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS
Portugal

Wkład UE: EUR 1 838 150


COLEGIO S JERONIMO PRACA D DINIS
3000 995 COIMBRA
Portugal
Activity type: Research Organisations

To know more

Numer rekordu: 197872 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-20