Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Optimising Nutritional Health and Wellbeing Through Local Sustainable Food Systems -NuFEAST (Nutrition - Food (for) Everyone's health, Available, Sustainable and Trusted)

Od 2015-09-02 do 2017-09-01, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 195 454,80

Wkład UE:

EUR 195 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

BOURNEMOUTH UNIVERSITY
United Kingdom

Wkład UE: EUR 195 454,80


Fern Barrow
BH12 5BB POOLE,DORSET
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 197889 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-20