Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Advancing Rechargeable-Batteries Through In Situ Techniques

Od 2015-07-01 do 2017-12-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 211 825,20

Wkład UE:

EUR 211 825,20

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-GF - Global Fellowships

Cel

Koordynator

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
United Kingdom

Wkład UE: EUR 211 825,20


TRINITY LANE THE OLD SCHOOLS
CB2 1TN CAMBRIDGE
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 197890 / Ostatnia aktualizacja: 2016-12-15