Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Moving from genome wide association to elucidating causal mechanisms of electrocardiographic traits

Od 2015-07-01 do 2017-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 196 380,90

Wkład UE:

EUR 196 380,90

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-GF - Global Fellowships

Cel

Koordynator

ACADEMISCH ZIEKENHUIS GRONINGEN
Netherlands

Wkład UE: EUR 196 380,90


HANZEPLEIN 1
9713 GZ GRONINGEN
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 197901 / Ostatnia aktualizacja: 2017-05-04