Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Moving from genome wide association to elucidating causal mechanisms of electrocardiographic traits

Od 2015-07-01 do 2017-09-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 196 380,90

Wkład UE:

EUR 196 380,90

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-GF - Global Fellowships

Cel

Deliverables

Deliverables not available

Publications

Publications not available

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę