Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

deepSLice

Project ID: 667507
Źródło dofinansowania

Deciphering the greenhouse gas record in deepest ice using continuous sublimation extraction / laser spectrometry

Od 2015-10-01 do 2020-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 255 788

Wkład UE:

EUR 2 255 788

Kraj koordynujący:

Switzerland

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-ADGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-ADG - Advanced Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

Universität Bern
Switzerland

Wkład UE: EUR 2 255 788


Hochschulstrasse
3012 Bern
Switzerland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

Universität Bern
Switzerland

Wkład UE: EUR 2 255 788


Hochschulstrasse
3012 Bern
Switzerland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 197915 / Ostatnia aktualizacja: 2016-12-15