Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

BIORISE

Project ID: 669026
Źródło dofinansowania

Establishment of the Bioinformatics ERA Chair at the Cyprus Institute of Neurology and Genetics

Od 2015-07-01 do 2020-06-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 526 162,50

Wkład UE:

EUR 2 273 546

Kraj koordynujący:

Cyprus

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-WIDESPREAD-2014-2See other projects for this call

System finansowania:

CSA - Coordination and support action

Cel

Koordynator

The Cyprus Foundation for Muscular Dystrophy Research
Cyprus

Wkład UE: EUR 2 273 546


International Airport Avenue
2370 Nicosia
Cyprus
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 197916 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-20