Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

We4SMESLO

Project ID: 674863
Źródło dofinansowania

Enhancing the Innovation Management Capacity of SMEs (by EEN), Slovenia

Od 2015-01-01 do 2016-12-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 64 820

Wkład UE:

EUR 64 820

Kraj koordynujący:

Slovenia

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-Adhoc-2014-20See other projects for this call

System finansowania:

SGA-CSA - Specific Grant agreement and Coordination and Support Action

Cel

Koordynator

INSTITUT JOZEF STEFAN
Slovenia

Wkład UE: EUR 24 307,50


Jamova 39
1000 LJUBLJANA
Slovenia
Activity type: Research Organisations

Uczestnicy

RAZISKOVALNO-RAZVOJNO IN UMETNISKO SREDISCE UNIVERZE V MARIBORU
Slovenia

Wkład UE: EUR 6 482,50


KREKOVA ULICA 2
2000 MARIBOR
Slovenia
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Slovenia

Wkład UE: EUR 9 723,75


DIMICEVA 13
1504 LJUBLJANA
Slovenia
Activity type: Other
OBRTNO-PODJETNISKA ZBORNICA SLOVENIJE
Slovenia

Wkład UE: EUR 0


CELOVSKA CESTA 71
1000 LJUBLJANA
Slovenia
Activity type: Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA P.O.
Slovenia

Wkład UE: EUR 14 583,75


POBRESKA CESTA 20
2000 MARIBOR
Slovenia
Activity type: Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE
Slovenia

Wkład UE: EUR 9 722,50


TITOV TRG 4
6000 KOPER
Slovenia
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPODBUJANJE PODJETNISTVA,INOVATIVNOSTI, RAZVOJA, INVESTICIJ IN TURIZMA
Slovenia

Wkład UE: EUR 0


DIMICEVA ULICA 13
1000 LJUBLJANA
Slovenia
Activity type: Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
Numer rekordu: 197986 / Ostatnia aktualizacja: 2016-08-23