Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

MaMs2

Project ID: 680884
Źródło dofinansowania

Platform for Heterogeneous Integration of NEMS on ICs

Od 2015-07-01 do 2016-12-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 150 000

Wkład UE:

EUR 150 000

Kraj koordynujący:

Sweden

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2015-PoCSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-POC - Proof of Concept Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN
Sweden

Wkład UE: EUR 150 000


BRINELLVAGEN 8
10044 STOCKHOLM
Sweden
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN
Sweden

Wkład UE: EUR 150 000


BRINELLVAGEN 8
10044 STOCKHOLM
Sweden
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 197998 / Ostatnia aktualizacja: 2015-06-29