Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

HYPHEN

Project ID: 680916
Źródło dofinansowania

HYPHEN: Hybrid Photonic Engines for Massive Cloud Connectivity

Od 2015-08-01 do 2017-01-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 149 875

Wkład UE:

EUR 149 875

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2015-PoCSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-POC - Proof of Concept Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

Karlsruher Institut fuer Technologie
Germany

Wkład UE: EUR 149 875


Kaiserstrasse 12
76131 Karlsruhe
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

Karlsruher Institut fuer Technologie
Germany

Wkład UE: EUR 149 875


Kaiserstrasse 12
76131 Karlsruhe
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 198000 / Ostatnia aktualizacja: 2015-11-05