Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

StronGrHEP

Project ID: 690904
Źródło dofinansowania

Strong Gravity and High-Energy Physics

Od 2016-01-01 do 2019-12-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 288 000

Wkład UE:

EUR 288 000

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-RISE-2015See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Cel

Koordynator

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
United Kingdom

Wkład UE: EUR 72 000


The Old Schools, Trinity Lane
CB2 1TN CAMBRIDGE
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Uczestnicy

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Portugal

Wkład UE: EUR 58 500


CAMPO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO
3810 193 AVEIRO
Portugal
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

INSTITUTO SUPERIOR TECNICO
Portugal

Wkład UE: EUR 72 000


Avenida Rovisco Pais 1
1049-001 LISBOA
Portugal
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
Italy

Wkład UE: EUR 36 000


Piazzale Aldo Moro 5
00185 ROMA
Italy
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
France

Wkład UE: EUR 49 500


Rue Michel -Ange 3
75794 PARIS
France
Activity type: Research Organisations

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę