Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

PEROVSKITE OPTOELECTRONICS

Od 2016-01-01 do 2019-12-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 233 000

Wkład UE:

EUR 823 500

Kraj koordynujący:

Sweden

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-RISE-2015See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Cel

Koordynator

LINKOPINGS UNIVERSITET
Sweden

Wkład UE: EUR 378 000


CAMPUS VALLA
58183 LINKOPING
Sweden
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Uczestnicy

IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE
United Kingdom

Wkład UE: EUR 355 500


Exhibition Road, South Kensington Campus
SW7 2AZ LONDON
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Italy

Wkład UE: EUR 90 000


VIA MOREGO 30
16163 GENOVA
Italy
Activity type: Research Organisations

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę