Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

First Chemoselective Synthesis and Structural Studies of Lasso Peptides

Od 2016-07-05 do 2019-07-04, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 257 191,20

Wkład UE:

EUR 257 191,20

Kraj koordynujący:

Spain

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-GF - Global Fellowships

Cel

Koordynator

ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA EN BIOCIENCIAS
Spain

Wkład UE: EUR 257 191,20


PARQUE TECNOLOGICO EDIFICIO 801 A
48160 DERIO VIZCAYA
Spain
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 202034 / Ostatnia aktualizacja: 2016-04-26