Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Using Land Cover Change Models to Address Important Conservation Issues

Od 2016-05-01 do 2018-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 159 460,80

Wkład UE:

EUR 159 460,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2015See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

MARTIN-LUTHER-UNIVERSITAET HALLE WITTENBERG
Germany

Wkład UE: EUR 159 460,80


UNIVERSITATSPLATZ 10
06099 HALLE
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 202064 / Ostatnia aktualizacja: 2017-03-29