Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

REciprocal LOcal ADapatation: the genetic, behavioural and chemical study of the evolutionary maintenance of a mutualism

Od 2016-07-01 do 2019-06-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 239 860,80

Wkład UE:

EUR 239 860,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2015See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-GF - Global Fellowships

Cel

Koordynator

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Germany

Wkład UE: EUR 239 860,80


HOFGARTENSTRASSE 8
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 202070 / Ostatnia aktualizacja: 2016-09-21