Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

High quality spectral CT using sparse reconstruction methods

Od 2016-05-01 do 2018-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 185 076

Wkład UE:

EUR 185 076

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2015See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
France

Wkład UE: EUR 185 076


RUE MICHEL ANGE 3
75794 PARIS
France
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 202138 / Ostatnia aktualizacja: 2016-08-23