Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Structure-function studies of the general transcription factor IIIC (TFIIIC)

Od 2017-03-01 do 2019-02-28, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 159 460,80

Wkład UE:

EUR 159 460,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2015See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY
Germany

Wkład UE: EUR 159 460,80


Meyerhofstrasse 1
69117 HEIDELBERG
Germany
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Numer rekordu: 202181 / Ostatnia aktualizacja: 2016-05-19