Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

PAssive Tracking of people and things for physical beHavior analysis

Od 2016-06-01 do 2019-05-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 244 269

Wkład UE:

EUR 244 269

Kraj koordynujący:

Italy

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2015See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-GF - Global Fellowships

Cel

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA
Italy

Wkład UE: EUR 244 269


VIA ARIOSTO 35
44121 FERRARA
Italy
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę