Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

FLEXOCOMP

Project ID: 679451
Źródło dofinansowania

Enabling flexoelectric engineering through modeling and computation

Od 2016-09-01 do 2021-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 500 000

Wkład UE:

EUR 1 500 000

Kraj koordynujący:

Spain

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2015-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
Spain

Wkład UE: EUR 1 500 000


CALLE JORDI GIRONA 31
08034 BARCELONA
Spain
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
Spain

Wkład UE: EUR 1 500 000


CALLE JORDI GIRONA 31
08034 BARCELONA
Spain
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 202563 / Ostatnia aktualizacja: 2016-10-26