Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

MONASS

Project ID: 679873
Źródło dofinansowania

MONSOON ASSEMBLAGES

Od 2016-05-01 do 2021-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 497 212

Wkład UE:

EUR 1 497 212

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2015-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

THE UNIVERSITY OF WESTMINSTER LBG
United Kingdom

Wkład UE: EUR 1 497 212


REGENT STREET 309
W1B 2UW LONDON
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

THE UNIVERSITY OF WESTMINSTER LBG
United Kingdom

Wkład UE: EUR 1 497 212


REGENT STREET 309
W1B 2UW LONDON
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 202568 / Ostatnia aktualizacja: 2016-04-05