Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

HAZE

Project ID: 682587
Źródło dofinansowania

Reducing the Burden of Smouldering Megafires: an Earth-Scale Challenge

Od 2016-05-01 do 2021-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 958 900

Wkład UE:

EUR 1 958 900

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2015-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-COG - Consolidator Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE
United Kingdom

Wkład UE: EUR 1 958 900


SOUTH KENSINGTON CAMPUS EXHIBITION ROAD
SW7 2AZ LONDON
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE
United Kingdom

Wkład UE: EUR 1 958 900


SOUTH KENSINGTON CAMPUS EXHIBITION ROAD
SW7 2AZ LONDON
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 202608 / Ostatnia aktualizacja: 2016-04-05