Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

TempoQ

Project ID: 683107
Źródło dofinansowania

Temporal Quantum Correlations

Od 2016-05-01 do 2021-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 673 875

Wkład UE:

EUR 1 673 875

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2015-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-COG - Consolidator Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITAET SIEGEN
Germany

Wkład UE: EUR 1 673 875


AM HERRENGARTEN 3
57072 SIEGEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

UNIVERSITAET SIEGEN
Germany

Wkład UE: EUR 1 673 875


AM HERRENGARTEN 3
57072 SIEGEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 202613 / Ostatnia aktualizacja: 2017-03-14