Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

e-Cat

Project ID: 692640
Źródło dofinansowania

The Electron as a Catalyst

Od 2016-10-01 do 2021-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 490 000

Wkład UE:

EUR 2 490 000

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2015-AdGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-ADG - Advanced Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

WESTFAELISCHE WILHELMS-UNIVERSITAET MUENSTER
Germany

Wkład UE: EUR 2 490 000


SCHLOSSPLATZ 2
48149 MUENSTER
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

WESTFAELISCHE WILHELMS-UNIVERSITAET MUENSTER
Germany

Wkład UE: EUR 2 490 000


SCHLOSSPLATZ 2
48149 MUENSTER
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 202644 / Ostatnia aktualizacja: 2016-07-07
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę