Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

GravityLS

Project ID: 693024
Źródło dofinansowania

Large Scale Structure Constraints of General Relativity

Od 2016-09-01 do 2021-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 863 366

Wkład UE:

EUR 2 863 366

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2015-AdGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-ADG - Advanced Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD
United Kingdom

Wkład UE: EUR 2 863 366


University Offices, Wellington Square
OX1 2JD OXFORD
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD
United Kingdom

Wkład UE: EUR 2 863 366


University Offices, Wellington Square
OX1 2JD OXFORD
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 202647 / Ostatnia aktualizacja: 2016-07-07