Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

MICROLIPIDS

Project ID: 694569
Źródło dofinansowania

Microbial lipids: The three domain ‘lipid divide’ revisited

Od 2016-10-01 do 2021-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 499 426

Wkład UE:

EUR 2 499 426

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2015-AdGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-ADG - Advanced Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

STICHTING KONINKLIJK NEDERLANDS INSTITUUT VOOR ZEEONDERZOEK (NIOZ)
Netherlands

Wkład UE: EUR 2 499 426


Landsdiep 4
1797 SZ DEN HOORN TEXEL
Netherlands
Activity type: Research Organisations

Beneficjenci

STICHTING KONINKLIJK NEDERLANDS INSTITUUT VOOR ZEEONDERZOEK (NIOZ)
Netherlands

Wkład UE: EUR 2 499 426


Landsdiep 4
1797 SZ DEN HOORN TEXEL
Netherlands
Activity type: Research Organisations

To know more

Numer rekordu: 202654 / Ostatnia aktualizacja: 2016-07-07