Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

PertQCD

Project ID: 694712
Źródło dofinansowania

Automatization of perturbative QCD at very high orders.

Od 2016-10-01 do 2021-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 045 095

Wkład UE:

EUR 2 045 095

Kraj koordynujący:

Switzerland

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2015-AdGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-ADG - Advanced Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZURICH
Switzerland

Wkład UE: EUR 2 045 095


Raemistrasse 101
8092 ZUERICH
Switzerland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZURICH
Switzerland

Wkład UE: EUR 2 045 095


Raemistrasse 101
8092 ZUERICH
Switzerland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 202656 / Ostatnia aktualizacja: 2016-07-08