Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

COCONIS

Project ID: 694965
Źródło dofinansowania

Coherent multidimensional spectroscopy of controlled isolated systems

Od 2016-09-01 do 2021-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 295 000

Wkład UE:

EUR 2 295 000

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2015-AdGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-ADG - Advanced Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBURG
Germany

Wkład UE: EUR 2 295 000


FAHNENBERGPLATZ
79085 FREIBURG
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBURG
Germany

Wkład UE: EUR 2 295 000


FAHNENBERGPLATZ
79085 FREIBURG
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę