Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

SOLMAG

Project ID: 695075
Źródło dofinansowania

Solar magnetic field and its influence on solar variability and activity

Od 2016-10-01 do 2021-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 418 750

Wkład UE:

EUR 2 418 750

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2015-AdGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-ADG - Advanced Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

MAX PLANCK GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.
Germany

Wkład UE: EUR 2 418 750


Hofgartenstrasse 8
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Research Organisations

Beneficjenci

MAX PLANCK GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.
Germany

Wkład UE: EUR 2 418 750


Hofgartenstrasse 8
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Research Organisations

To know more

Numer rekordu: 202660 / Ostatnia aktualizacja: 2017-02-09