Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

DYNAMOX

Project ID: 695197
Źródło dofinansowania

Charge carrier dynamics in metal oxides

Od 2016-10-01 do 2021-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 482 305

Wkład UE:

EUR 2 482 305

Kraj koordynujący:

Switzerland

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2015-AdGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-ADG - Advanced Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE
Switzerland

Wkład UE: EUR 2 482 305


BATIMENT CE 3316 STATION 1
1015 LAUSANNE
Switzerland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE
Switzerland

Wkład UE: EUR 2 482 305


BATIMENT CE 3316 STATION 1
1015 LAUSANNE
Switzerland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 202661 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-29