Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Advanced Computational Model for the Development of Cochlear Implants

Od 2017-03-01 do 2019-02-28, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 159 460,80

Wkład UE:

EUR 159 460,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2015See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN
Germany

Wkład UE: EUR 159 460,80


Arcisstrasse 21
80333 MUENCHEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 202762 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-17
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę