Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Children obesity and changing habits

Od 2017-08-21 do 2019-08-20, Grant Agreement signed

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 195 454,80

Wkład UE:

EUR 195 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2015See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITY OF YORK
United Kingdom

Wkład UE: EUR 195 454,80


HESLINGTON
YO10 5DD YORK NORTH YORKSHIRE
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 202802 / Ostatnia aktualizacja: 2016-06-20