Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Dualities ANd Correspondences IN algebraic Geometry via derived categories and noncommutative methods

Od 2017-09-01 do 2019-08-31, Grant Agreement signed

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 183 454,80

Wkład UE:

EUR 183 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2015See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH
United Kingdom

Wkład UE: EUR 183 454,80


IDCOM, Alexander Graham Bell Building, University of Edinbur
EH93JL Edinburgh
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 202849 / Ostatnia aktualizacja: 2017-02-22