Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

Farewell flashbacks

Project ID: 705641
Źródło dofinansowania

Developing science-driven therapies after trauma: Neural mechanisms underlying the modification of intrusive emotional memories

Od 2016-09-01 do 2018-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 195 454,80

Wkład UE:

EUR 195 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2015See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

THE MEDICAL RESEARCH COUNCIL
United Kingdom

Wkład UE: EUR 195 454,80


North Star Avenue
SN2 1FL Swindon
United Kingdom
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 202951 / Ostatnia aktualizacja: 2016-08-23