Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Targeting the (pre)metastatic lympho-vascular niche: molecular mechanisms and therapeutic implications in melanoma

Od 2017-01-01 do 2018-12-31, Umowa o udzielenie dotacji zakończona

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 158 121,60

Wkład UE:

EUR 158 121,60

Kraj koordynujący:

Spain

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2015See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
Spain

Wkład UE: EUR 158 121,60


Melchor Fernández Almagro
E-28029 Madrid Madrid
Spain
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 202993 / Ostatnia aktualizacja: 2016-09-21