Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

The role of the iron-sulpur cluster in human DNA polymerase delta

Od 2016-05-01 do 2018-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 187 419,60

Wkład UE:

EUR 187 419,60

Kraj koordynujący:

Switzerland

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2015See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITAET ZUERICH
Switzerland

Wkład UE: EUR 187 419,60


Raemistrasse 71
8006 ZURICH
Switzerland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 203073 / Ostatnia aktualizacja: 2016-04-04