Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Neurocomputational mechanisms underlying age-related performance changes in goal-directed decisions from experience

Od 2016-09-01 do 2018-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 171 460,80

Wkład UE:

EUR 171 460,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2015See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

FREIE UNIVERSITAET BERLIN
Germany

Wkład UE: EUR 171 460,80


Kaiserswertherstrasse 16-18
14195 BERLIN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 203135 / Ostatnia aktualizacja: 2017-04-11