Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

Career-FIT

Project ID: 713654
Źródło dofinansowania

Career Development Fellowships in the National Technology Centre Programme

Od 2017-01-01 do 2021-12-31, Grant Agreement signed

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 10 620 000

Wkład UE:

EUR 5 310 000

Kraj koordynujący:

Ireland

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-COFUND-2015See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-COFUND-FP - Fellowship programmes

Cel

Koordynator

ENTERPRISE IRELAND
Ireland

Wkład UE: EUR 5 310 000


EAST POINT BUSINESS PARK THE PLAZA
DUBLIN 3
Ireland
Activity type: Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
Numer rekordu: 203183 / Ostatnia aktualizacja: 2016-04-25