Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

PhiSi

Project ID: 730439
Źródło dofinansowania

The Role of Philanthropy and Social Investments in Fostering Research and Innovation. New financing forms and partnerships.

Od 2016-03-08 do 2016-09-07, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 120 000

Wkład UE:

EUR 120 000

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-Adhoc-2014-20See other projects for this call

System finansowania:

CSA - Coordination and support action

Cel

Koordynator

STICHTING VU
Netherlands

Wkład UE: EUR 120 000


DE BOELELAAN 1105
1081 HV AMSTERDAM
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 203203 / Ostatnia aktualizacja: 2016-05-02