Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

SCoTMOF

Project ID: 677289
Źródło dofinansowania

Combined Chemo- and Radiotherapies by Controlling the Surface Chemistry of Truncated Metal Organic Framework Nanoparticles

Od 2016-09-01 do 2021-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 493 777

Wkład UE:

EUR 1 493 777

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2015-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

The University of Glasgow
United Kingdom

Wkład UE: EUR 1 493 777


University Avenue
G12 8QQ GLASGOW
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

The University of Glasgow
United Kingdom

Wkład UE: EUR 1 493 777


University Avenue
G12 8QQ GLASGOW
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 203219 / Ostatnia aktualizacja: 2016-05-25