Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

LIPA

Project ID: 683080
Źródło dofinansowania

A unified theory of finite-state recognisability

Od 2016-05-01 do 2021-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 768 125

Wkład UE:

EUR 1 768 125

Kraj koordynujący:

Poland

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2015-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-COG - Consolidator Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Poland

Wkład UE: EUR 1 768 125


Krakowskie Przedmiescie 26/28
00927 WARSAWA
Poland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Poland

Wkład UE: EUR 1 768 125


Krakowskie Przedmiescie 26/28
00927 WARSAWA
Poland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 203249 / Ostatnia aktualizacja: 2016-04-28