Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

CHAOS

Project ID: 694228
Źródło dofinansowania

C-H Acids for Organic Synthesis

Od 2016-10-01 do 2021-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 007 500

Wkład UE:

EUR 2 007 500

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2015-AdGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-ADG - Advanced Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

MAX PLANCK INSTITUT FUER KOHLENFORSCHUNG
Germany

Wkład UE: EUR 2 007 500


KAISER WILHELM PLATZ 1
45470 MUELHEIM AN DER RUHR
Germany
Activity type: Research Organisations

Beneficjenci

MAX PLANCK INSTITUT FUER KOHLENFORSCHUNG
Germany

Wkład UE: EUR 2 007 500


KAISER WILHELM PLATZ 1
45470 MUELHEIM AN DER RUHR
Germany
Activity type: Research Organisations

To know more

Numer rekordu: 203283 / Ostatnia aktualizacja: 2016-07-11