Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

POSTCELL

Project ID: 694974
Źródło dofinansowania

Post-Cellular Wireless Networks

Od 2016-10-01 do 2021-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 876 846

Wkład UE:

EUR 1 876 846

Kraj koordynujący:

Spain

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2015-AdGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-ADG - Advanced Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
Spain

Wkład UE: EUR 1 876 846


PLACA DE LA MERCE, 10-12
08002 BARCELONA
Spain
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
Spain

Wkład UE: EUR 1 876 846


PLACA DE LA MERCE, 10-12
08002 BARCELONA
Spain
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 203287 / Ostatnia aktualizacja: 2017-03-20