Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Competitive assembly dynamics of the DCC receptor with its guidance cues integrates signals for cellular steering

Od 2017-02-01 do 2019-01-31, Grant Agreement signed

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 159 460,80

Wkład UE:

EUR 159 460,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2015See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY
Germany

Wkład UE: EUR 159 460,80


Meyerhofstrasse 1
69117 HEIDELBERG
Germany
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 203307 / Ostatnia aktualizacja: 2016-05-19