Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Tree Roots: an analytical ‘culture’ of economy and religion – case-study Egypt 2050-1550 BC.

Od 2016-11-15 do 2018-11-14, Grant Agreement signed

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 195 454,80

Wkład UE:

EUR 195 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2015See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITY COLLEGE LONDON
United Kingdom

Wkład UE: EUR 195 454,80


Gower Street
WC1E 6BT LONDON
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 203322 / Ostatnia aktualizacja: 2016-09-26