Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Vision and Navigation in Mouse Cortex

Od 2016-05-01 do 2018-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 195 454,80

Wkład UE:

EUR 195 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2015See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITY COLLEGE LONDON
United Kingdom

Wkład UE: EUR 195 454,80


GOWER STREET
WC1E 6BT LONDON
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 203326 / Ostatnia aktualizacja: 2016-09-26