Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

The Dynamics of Solidarity on Madagascar: An Ethnography of Political Conflicts and Appeasement Strategies in the Context of a Pronounced Consens Norm

Od 2016-11-01 do 2019-10-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 236 210,40

Wkład UE:

EUR 236 210,40

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2015See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-GF - Global Fellowships

Cel

Koordynator

Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg
Germany

Wkład UE: EUR 236 210,40


Universtitaetsplatz
06099 Halle (Saale)
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 203764 / Ostatnia aktualizacja: 2016-10-14