Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Unsteadiness in High-Speed Strong Shock-Boundary Layer Interactions

Od 2016-06-15 do 2018-06-14, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 183 454,80

Wkład UE:

EUR 183 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2015See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

The University of Glasgow
United Kingdom

Wkład UE: EUR 183 454,80


University Avenue
G12 8QQ GLASGOW
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 203937 / Ostatnia aktualizacja: 2016-06-28